Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ανοίγει η «κάνουλα»: 580 προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων σχεδιάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ανοίγει ο δρόμος για έκδοση νέων προκηρύξεων μέσα στο 2015 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για 580 προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Η πρώτη προκήρυξη θα αφορά 500 νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Ειδικότερα θα αφορά 340 θέσεις Φυλάκων ΔΕ και 160 θέσεις Εξωτερικών Φρουρών ΔΕ. Οι 500 προσλήψεις θα στελεχώσουν 33 καταστήματα κράτησης. Τέλος, αναμένονται άλλες 80 προσλήψεις σύμφωνα με τη λίστα (δες παρακάτω).

Συγκεκριμένα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται η απολύτως αναγκαία στελέχωση των καταστημάτων κράτησης, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν οι παροχές υγείας και συμβουλευτικής προς τους κρατούμενους, αλλά και οι συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης και προστασίας τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης η ανεπαρκής στελέχωση τόσο σε επιστημονικό όσο και σε σωφρονιστικό προσωπικό αποτελεί πάγια διαπίστωση τόσο εθνικών όσο και υπερεθνικών αρχών, ενώ υπάρχουν ήδη πτέρυγες εν λειτουργία καταστημάτων κράτησης καθώς και νέα καταστήματα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση, αλλά δεν μπορούν να τεθούν σε λειτουργία λόγω έλλειψης προσωπικούς, όπως αυτό στο Νικηφόρο Δράμας.

Προβλέπεται ότι οι θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, αυξάνονται ως εξής:

Του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων κατά είκοσι (20)
Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά είκοσι (20)
Του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας κατά δεκαπέντε (15)
Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας κατά πέντε (5)
Του κλάδου ΔΕ Φύλαξης κατά τριακόσιες σαράντα (340)
Του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης κατά εκατόν εξήντα (160)
Του κάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού κατά είκοσι (20)

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρατους η ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση πεντακοσίων ογδόντα (580), συνολικά, θέσεων ” διαφόρων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού” των Καταστημάτων Κράτησης,, έχει εκτιμηθεί από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των 5.800.000 ευρώ, περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και στο ποσό των 8.700.000 ευρώ περίπου, για κάθε επόμενο έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου