Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό σημείωμα Π.Ο.Υ.Ε.Φ. για τα ΦΕΚ μετάταξης στα Κ.Κ.,τη διακοπή από το ΜΤΠΥ, τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης & τις υπηρεσιακές ταυτότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Στις 02/02/2015 υπεγράφη από τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, η Υπουργική Απόφαση οριστικής μετάταξης των νέων συναδέλφων, πρώην δημοτικών αστυνομικών και εστάλη στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Απόφαση συμπεριλαμβάνονται και οι συνάδελφοι οι οποίοι αιτήθηκαν την παραμονή τους στην Υπηρεσία μας, τόσο αυτοί που τοποθετούνταν σε διαφορετικό φορέα όσο κι αυτοί που τοποθετούνταν στον κλάδο ΔΕ φύλαξης.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σήμερα η Ομοσπονδία μας κατέθεσε στο τμήμα Μισθοδοσίας του Υπουργείου μας όλες τις αιτήσεις διακοπής του Μ.Τ.Π.Υ που παραλάβαμε και το εν λόγο τμήμα προχώρησε στην αφαίρεση των κρατήσεων από τη μισθοδοσία του Μαρτίου 2015.

Όσον αφορά την επιστροφή των αναδρομικών κρατήσεων μέχρι και τον Φεβρουάριο 2015 σας ενημερώνουμε και πάλι ότι απαιτείται η προσκόμιση μόνο ενός ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τραπεζικού βιβλιαρίου με το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και τον αριθμό IBAN. Ενώ αρχικά μας είχε ζητηθεί από το Μ.Τ.Π.Υ ανάμεσα στα δικαιολογητικά και βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών, μετά από παρέμβασή μας σε συνεργασία με το τμήμα μισθοδοσίας και αφού εξηγήσαμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία μας να τις εκδώσει, συμφωνήθηκε να μην κατατεθεί το εν λόγω δικαιολογητικό. Παρακαλούμε τις τοπικές Ενώσεις μας – όσες δεν το έχουν πράξει ακόμη – να μας αποστείλουν μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας τα φωτοαντίγραφα των τραπεζικών βιβλιαρίων. Η Ομοσπονδία μας αφού τα συγκεντρώσει θα τα καταθέσει στο τμήμα μισθοδοσίας μας. Στη συνέχεια θα σταλούν στο Μ.Τ.Π.Υ με διαβιβαστικό του Υπουργείου μας μαζί με την ατομική υπηρεσιακή βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού προς επιστροφή ( φωτοαντίγραφα των ατομικών υπηρεσιακών βεβαιώσεων θα αποστείλουμε στις Ενώσεις μας προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλάβουν και να γνωρίζουν το ύψος του ποσού επιστροφής) και το ΦΕΚ οριστικής μετάταξης το οποίο αναμένουμε να εκδοθεί.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενοι συνάδελφοι, οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες από ανεξάρτητες Ενώσεις που δεν γνωρίζουν για τη διαδικασία, να καταθέτουν ατομικά τις αιτήσεις τους ή να αναζητούν στο Υπουργείο παλαιότερες αιτήσεις τους ή να προσκομίζουν στο Μ.Τ.Π.Υ ΦΕΚ προσωρινής τοποθέτησης και να λαμβάνουν απαντήσεις ότι δεν δικαιούνται αναδρομικών λόγω της λήξης του τριμήνου , θα τους παρακαλούσαμε να ακολουθήσουν τις οδηγίες μας για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη πορεία της διαδικασίας.

Οφείλουμε δε, δημόσια να ευχαριστήσουμε το συνάδελφο Μαυρουδή Νίκο, ο οποίος ιδίως τις τελευταίες ημέρες, αφιέρωσε τον ελεύθερο χρόνο του στη όλη διαδικασία.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου μας ανέλαβε να διεκπεραιώσει την έκδοση βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης της Σχολής Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Κομοτηνής και τις οποίες θα αποστείλουμε ταχυδρομικώς την ερχόμενη εβδομάδα στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας προκειμένου να τις παραλάβουν οι συνάδελφοί μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Οι Υπηρεσιακές Ταυτότητες νέου τύπου, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί, θα παραδοθούν από τη Εταιρεία που έχει αναλάβει την εκτύπωσή τους στο τμήμα προμηθειών του Υπουργείου μας στα τέλη του τρέχοντος μηνός. Αφού ελεγχθούν, η Ομοσπονδία μας θα αναλάβει να τις στείλει με συστημένη επιστολή στις κατά τόπους Εξωτερικές Φρουρές.

Όσοι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν καταθέσει ακόμη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Υπηρεσιακής τους ταυτότητας, παρακαλούμε να το πράξουν άμεσα, καθώς με την Δημοσίευση της Απόφασης οριστικής μετάταξης, θα επιδιώξουμε την άμεση έκδοση των ατομικών αριθμών Μητρώου ώστε να τυπωθούν οι ταυτότητες τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου