Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ στον Αν. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλη που ζητά την άμεση επανασύσταση του Ο.Π.Α.Δ.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 130

Προς: 
Αναπληρωτή Υπουργό
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Δημήτρη Στρατούλη

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Η κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ. είχε σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των Δήμων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, καθώς με την μετάπτωση του Μητρώου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α., πολλά στοιχεία των ασφαλισμένων χάθηκαν, οδηγώντας την κατάσταση του Μητρώου πολλές δεκαετίες πίσω και την πιστοποίηση του ασφαλιστικού δικαιώματος ή την απλή έκδοση ενός Ευρωπαϊκού εντύπου πραγματική Οδύσσεια. Κάθε ασφαλισμένος του Ο.Π.Α.Δ. που προσέρχεται ακόμη και για την πιο απλή εργασία στο Ι.Κ.Α., ταλαιπωρείται καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος για την πλήρη επικαιροποίηση της εικόνας αυτού και των μελών που ασφαλίζει. Αντί η προσέλευση των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες να έχει ελαχιστοποιηθεί λόγω των σύγχρονων δυνατοτήτων, έχει υπερδιπλασιασθεί.

Επίσης η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των Δήμων αυξήθηκε εξαιτίας της προσέλευσής τους στους ίδιους σταθμούς του Ι.Κ.Α. που ήταν ήδη κορεσμένοι από το μεγάλο πλήθος των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α., αλλά και εξαιτίας της διαφορετικότητας στις προϋποθέσεις ασφάλισης και στον τρόπο χορήγησης των παροχών με το Ι.Κ.Α. Είναι ενδεικτικό ότι στα πέντε υποκαταστήματα Ι.Κ.Α που εξυπηρετούν ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Δήμων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθημερινά τα νούμερα τελειώνουν περίπου κατά τις 9.00 και οι ουρές είναι ατελείωτες.

Επιπρόσθετα ο ανύπαρκτος έλεγχος των εσόδων του Ο.Π.Α.Δ. σε συνδυασμό με την  απώλεια των στοιχείων των ασφαλισμένων, και με το δεδομένο ότι ο χώρος του Δημοσίου και των Δήμων αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, αποδίδοντας περίπου 1 δις. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε ετήσια βάση, δημιουργούν τον κίνδυνο να αναπτυχθούν παθογένειες και να απειληθεί η  ομαλή χρηματοδότηση του συστήματος.


Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Επειδή ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. δεν επιβάρυνε ποτέ τον κρατικό προϋπολογισμό, και για να αποκατασταθεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των Δήμων, ζητάμε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΙΑ8 του μνημονιακού Νόμου 4254/2014 και την άμεση επανασύσταση του Ο.Π.Α.Δ.

            Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 
Θέμης Μπαλασόπουλος                 Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου