Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Εκδόθηκε η Ανακοίνωση 15/2014 με 81 θέσεις ΔΕ Διοικητικού για όσους δημοτικούς αστυνομικούς παραμένουν σε διαθεσιμότητα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2526/2014) η πολυαναμενόμενη Ανακοίνωση για τους υπό διαθεσιμότητα δημοτικούς αστυνομικούς. Πρόκειται για την Ανακοίνωση 15/2014 που υπογράφηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και φέρει τίτλο «Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α΄74)».

Προκηρύχθηκαν 81 θέσεις ΔΕ Διοικητικού, 61 εκ των οποίων σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 20 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες. Προαπαιτούμενο αποτελεί η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Σημειώνεται ότι στο ίδιο Φ.Ε.Κ. δημοσιεύεται η Ανακοίνωση 14/2014 με 22 θέσεις για υπαλλήλους του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με το dtypos «αύριο ή πολύ σύντομα υπολογίζεται ότι πρόκειται να ανακοινωθούν και τα οριστικά αποτελέσματα της ανακοίνωσης 5/2013 και εν συνεχεία να εκδοθούν τα οριστικά ΦΕΚ μετάταξης των υπαλλήλων στους νέους φορείς». Εμείς πάλι διατηρούμε επιφυλάξεις...

Επίσης, επειδή άρχισε πάλι η παραφιλολογία, παραθέτουμε διάταξη του ν.4093/2012 όπως ισχύει: «Η διαθεσιμότητα αίρεται με τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης. Τα χρονικά διαστήματα των προσωρινών τοποθετήσεων δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον υπάλληλο πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2012» (άρθ. 26 ν. 4109/2013). Με απλά λόγια, για υπάλληλο που έχει τοποθετηθεί προσωρινά, έχει αρθεί -έστω προσωρινά- η διαθεσιμότητά του και δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης στην Ανακοίνωση 15/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου