Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Στην Αττική ως Ειδικοί Φρουροί οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. - Υπόμνημα Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. προς την ηγεσία

Αρ.Πρωτ. 29/20-9-2016                                                                                                    Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2016
Προς:
κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αρχηγό  Ελληνικής Αστυνομίας
 
                Με προωθούμενη διάταξη το Υπουργείο Εσωτερικών, κατατάσσει  ως Ειδικούς Φρουρούς τους  πρώην δημοτικούς αστυνομικούς  που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 . Η πρόθεση να καταταγεί αυτή η κατηγορία προσωπικού, στους Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας είναι γνωστή σε εμάς αρκετούς μήνες πριν, δίνοντας μας την δυνατότητα  να  εκφράσουμε  τις απόψεις μας σε κάθε επίπεδο της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας .


            Η επιθυμία μερίδας εργαζομένων, ήδη υπηρετούντων  στην Ελληνική Αστυνομία, να ενταχθούν ως Ειδικοί Φρουροί, έτυχε της άμεσης και θετικής ανταπόκρισης γενικότερα, μιας και οι Ειδικοί Φρουροί με Συνδικαλιστικούς κόπους και αγώνες, δημιουργήσαμε ένα θεσμικό πλαίσιο βιώσιμο, εξασφαλίζοντας επαγγελματική ασφάλεια και υπηρεσιακή επάρκεια, οπότε και το γεγονός της διακαούς επιθυμίας εργαζομένων να καταταγούν ως Ειδικοί Φρουροί, επιβεβαιώνει τη δράση και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.

            Ειδικότερα όμως, ο σεβασμός και οι ισορροπίες σε εργασιακά κεκτημένα για θέματα προσωπικού θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα, ώστε μια θεσμική   αποκατάσταση εργαζομένων  να μην αποβεί σε βάρος άλλων εργαζομένων, ήδη υπηρετούντων .

            Από την πρώτη στιγμή σε συναντήσεις μας με την πολιτική Ηγεσία και Φυσική Ηγεσία, με τελευταία εκείνη την συνάντηση με τον κύριο Αρχηγό, ζητήσαμε, οι εντασσόμενοι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ της Αττικής, όπως άλλωστε ισχύει με τις τοποθετήσεις των νεοεξερχόμενων Ειδικών Φρουρών, χωρίς να διασαλευθεί η υπηρεσιακή τάξη αλλά κυρίως η ηθική τάξη των επί έτη αναμενόντων μετάθεση συναδέλφων (Ειδικών Φρουρών και λοιπών Αστυνομικών). Το αίτημα μας αυτό συνδέθηκε  sine qua non με το αίτημα των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών. Δέον να αναφέρουμε ότι αντιστοίχως προέκυψε η ξεκάθαρη δέσμευση τόσο του κ. Αρχηγού, όσο και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας τάξης,  για τοποθέτηση σε υπηρεσίες αποκλειστικά της Αττικής.

            Εκτιμούμε ότι η κατάταξη ενός σημαντικού αριθμού προσωπικού σε υπηρεσίες της Αττικής, που θα υπηρετήσουν για οχτώ χρόνια ως Ειδικοί Φρουροί, θα ενισχύσει τις μάχιμες υπηρεσίες που σήμερα έχουν αδειάσει από προσωπικό, αλλά θα ενισχύσει και  τις εκτός Αττικής μεταθέσεις για τους ήδη υπηρετούντες αφού θα προστεθεί ικανός αριθμός οργανικών θέσεων στην Αττική (αντί πρόσληψης ), αρκεί όμως να τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

            Για τα παραπάνω παρακαλούμε όπως οι ενέργειες  σας εναρμονισθούν  με τις δεσμεύσεις σας αλλά κυρίως με την υπηρεσιακή και ηθική τάξη .

 Για το Δ Σ

-O-                                                 -O-
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                     ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Πηγή: http://policenet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου