Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Οι νέοι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων - Αναλυτικοί πίνακες με όλους τους μισθούς - Παραδείγματα

Αυξήσεις έως και 196 ευρώ θα δουν στους μισθούς τους περίπου 314.000 υπάλληλοι από το σύνολο των 567.000 εργαζομένων στον στενό δημόσιο τομέα, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο.


Αύξηση του βασικού μισθού για έναν στους δύο δημοσίους υπαλλήλους προβλέπουν οι διατάξεις για το νέο μισθολόγιο που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το δεύτερο πακέτο των προαπαιτουμένων.

Συνολικά 314.000 υπάλληλοι σε σύνολο 567.000 εργαζομένων στον στενό δημόσιο τομέα θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται από 7 έως 196 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις θα αποδοθούν σε βάθος τετραετίας. Από το 2016 μέχρι και το 2019 θα καταβάλλεται στον βασικό μισθό το 25% της συνολικής αύξησης.

Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο θα λάβει αύξηση 196 ευρώ θα δει τον μισθό του να αυξάνεται τα επόμενα τέσσερα χρόνια κατά 24 ευρώ κατ΄έτος.

Οι μισθολογικές ωριμάνσεις θα απελευθερωθούν από το 2017, ενώ για όσους εργαζομένους προβλέπονται ονομαστικές μειώσεις στους μισθούς τους δεν θα επιβληθεί μείωση αποδοχών, καθώς θα διατηρήσουν το υπερβάλλον ποσό ως προσωπική διαφορά και θα συμψηφίζεται με τις αυξήσεις που θα προσδίδουν τα μισθολογικά κλιμάκια, μέχρι να μηδενιστεί. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που καταγράφει μείωση ονομαστικού μισθού 100 ευρώ θα λαμβάνει τον μισθό του και προσωπική διαφορά που θα ισούται με το ποσό μείωσης των βασικών αποδοχών.

Η προσωπική διαφορά θα μειώνεται ανάλογα με την αύξηση των 59 ευρώ που δίνουν τα μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανά διετία.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι αποδοχές του συγκεκριμένου υπαλλήλου για τέσσερα χρόνια περίπου.

Με την αποσύνδεση του μισθολογίου από το βαθμολόγιο η επανακατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια θα γίνει με βάση την προϋπηρεσία που έχουν στο Δημόσιο.

Στα χρόνια προϋπηρεσίας μπορούν να προστεθούν έως και 7 χρόνια απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στο ίδιο αντικείμενο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Είναι προφανές ότι κερδισμένοι από το μισθολόγιο είναι οι νέο υπάλληλοι με προϋπηρεσία μέχρι και 6 χρόνια οι οποίοι είχαν «κολλήσει» στις αποδοχές του εισαγωγικού μισθού λόγω του παγώματος των μισθολογικών και βαθμολογικών εξελίξεων από το 2011 μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία
Οι υπάλληλοι με προϋπηρεσία έως και 6 χρόνια θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται σε βάθος τετραετίας μέχρι και 177 ευρώ για την κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μέχρι και 110 ευρώ για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέχρι και 120 ευρώ για τους αποφοίτους Λυκείου και 86 ευρώ για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στην επανακατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται μπόνους για τους προσοντούχους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κερδίζουν δύο μισθολογικά κλιμάκια, δηλαδή προστίθενται στην προϋπηρεσία τους 4 χρόνια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου κερδίζουν 6 μισθολογικά κλιμάκια, δηλαδή προστίθενται στην προϋπηρεσία τους 12 χρόνια.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισάγονται απευθείας στο 6ο μισθολογικό κλιμάκιο κερδίζοντας 12 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ εάν είναι αριστούχοι παίρνουν ως μπόνους ακόμα ένα έτος στη μισθολογική τους κατάταξη.

Οσοι επιλεγούν για γενικοί διευθυντές, περιφερειακοί διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συντονιστές αποκεντρωμένων κρατικών διοικήσεων λαμβάνουν τον καταληκτικό μισθό της κατηγορίας ΠΕ για όλη την υπόλοιπη θητεία τους δηλαδή 2.027 ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές, περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο διάταξη για την προωθημένη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που θα αξιολογηθούν με άριστα για τρία συνεχόμενα χρόνια. Η σύνδεση της αξιολόγησης με τον μισθό δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, δηλαδή στην περίπτωση που ένας υπάλληλος αξιολογηθεί ως ανεπαρκής τότε δεν θα μειώνεται ο μισθός του. Ομως οι «άριστοι» μετά από τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις θα μπορούν να κερδίσουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο.

Το ποσοστό των άριστων υπαλλήλων προβλέπεται να κυμαίνεται από 5-15% του συνόλου των εργαζομένων και το μπόνους θα δοθεί από το 2019, καθώς θα πρέπει να προηγηθούν τρεις αξιολογήσεις αρχής γενομένης το 2016.

Αυξήσεις στα επιδόματα θέσεων ευθύνης
Με στόχο να μεγαλώσει η ψαλίδα μεταξύ προσοντούχων και μη προσοντούχων υπαλλήλων, η κυβέρνηση θεσμοθετεί την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης κατά 14% τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

• Γενικός Διευθυντής: από 950 ευρώ σε 1.000 ευρώ
• Διευθυντής: από 400 ευρώ σε 450 ευρώ
• Υποδιευθυντής: από 300 ευρώ σε 350 ευρώ
• Τμηματάρχης: από 250 ευρώ σε 300 ευρώ

Η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Επισημαίνεται ότι, μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού, στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31-12-2017, προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάταξης των υπαλλήλων.

Από 1-1-2018 η απονομή μισθολογικών κλιμακίων, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, θα πραγματοποιείται κανονικά. Παραμένουν τα τέσσερα επιδόματα που ισχύουν και σήμερα και διαμορφώνονται ως εξής:
• Το επίδομα οικογενειακής παροχής παραμένει ως επίδομα τέκνων και αποδίδει 50 ευρώ για το πρώτο παιδί, 70 ευρώ για το δεύτερο, 120 ευρώ για το τρίτο 170 ευρώ για το τέταρτο και προστίθενται 70 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τέσσερα.
• Το επίδομα παραμεθορίων περιοχών (100 ευρώ μεικτά) παραμένει, αλλά περιορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα το λαμβάνουν.
• Παραμένει, επίσης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στα 150 ευρώ μεικτά, αλλά με πιθανό επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων που θα ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες.

Παραδείγματα

Για την κατάταξη των υπαλλήλων στη νέα μισθολογική κλίμακα, στους πίνακες που παρουσιάζονται στα πρώτα πέντε χρόνια προϋπηρεσίας ισχύει ο εισαγωγικός μισθός, καθώς είχε επιβληθεί πάγωμα αποδοχών από το 2011 μέχρι σήμερα.

Ενας υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 6 χρόνια προϋπηρεσίας που λαμβάνει μισθό 1.092 ευρώ θα πάρει αύξηση 177 ευρώ και θα δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά 44,25 ευρώ κάθε χρόνο για τα επόμενα τέσσερα έτη. Αντίστοιχα, ένας υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 6 χρόνια προϋπηρεσίας που παίρνει και αυτός τον εισαγωγικό μισθό της κατηγορίας του (1.037 ευρώ) θα πάρει αύξηση 165 ευρώ και στο τέλος του 2019 ο μισθός του θα είναι 1.202 ευρώ, όπου θα προστεθεί και ένα μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο αντιστοιχεί σε 55 ευρώ (σύνολο 1.257 ευρώ μεικτά).

Υπάλληλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με 19 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει σήμερα μισθό 1.249 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ο βασικός μισθός «πέφτει» στα 1.038 ευρώ, δηλαδή θα διατηρήσει προσωπική διαφορά 211 ευρώ. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα έχει «παγωμένες» αποδοχές για τα επόμενα 16 χρόνια, οπότε και θα έχει μηδενιστεί η προσωπική διαφορά από τον συμψηφισμό των τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων που αποδίδουν 43 ευρώ ανά τριετία.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δείτε και το παλιότερο ρεπορτάζ:

Αποσύνδεση του βαθμού από τον μισθό
Μέχρι σήμερα οι αυξήσεις που αποδίδονταν μέσω των μισθολογικών ωριμάνσεων παρέχονταν με την ωρίμανση του χρόνου αλλά και σε απόλυτη σύνδεση με τον βαθμό που κατείχε ο υπάλληλος.
Με το νέο μισθολόγιο ο βαθμός αποσυνδέεται από τον μισθό και η βαθμολογική εξέλιξη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, με την προκήρυξη των θέσεων γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων.

Παράλληλα οι μισθολογικές ωριμάνσεις θα αποδίδονται αυτόματα στους υπαλλήλους με τη συμπλήρωση της διετίας ή της τριετίας αντίστοιχα.

Αλλαγή κλιμακίων ανά διετία και τριετία
Για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το νέο μισθολόγιο προβλέπει 13 μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κάθε κλιμάκιο με τη συμπλήρωση τριετίας θα επιφέρει αύξηση 43 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το μισθολογικό κλιμάκιο αποδίδει αύξηση 60 ευρώ ανά τριετία.

Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 19 μισθολογικά κλιμάκια που θα αποδίδουν αυξήσεις ανά διετία.
Για τους κατόχους πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπεται ότι θα υπάρξουν αυξήσεις 55 ευρώ ανά διετία, ενώ για τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου οι αυξήσεις ανά κλιμάκιο υπολογίζονται σε 59 ευρώ.

Με τη διαφορά ωρίμανσης των μισθών επιτυγχάνεται το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ προσοντούχων και εργαζομένων με χαμηλότερα προσόντα που έχουν ζητήσει οι δανειστές σε βάθος πενταετίας.

Ξεπαγώνουν από το 2016 οι ωριμάνσεις
Την επόμενη χρονιά με το νέο μισθολόγιο ξεπαγώνουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις και θα ευνοηθούν οι υπάλληλοι που λόγω του παγώματος των αυξήσεων που επιβλήθηκε το 2011 ήταν κολλημένοι επί χρόνια στο τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκαν.
Οι υπάλληλοι με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας τους θα επανακαταταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια του νέου μισθολογίου όσον αφορά τους βασικούς μισθούς που λαμβάνουν.
Το 55% των εργαζομένων που υπολογίζονται σε 350.000 θα λάβουν μικρές αυξήσεις από 15-60 ευρώ.
Οι αυξήσεις θα καταβληθούν σε βάθος τετραετίας, δηλαδή θα αποδίδεται το 1/4 των αυξήσεων στον βασικό μισθό κάθε έτος για το 2016-2017 2018 και 2019. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που θα πρέπει να λάβει αύξηση 60 ευρώ θα δει τον βασικό του μισθό να αυξάνεται κατά 15 ευρώ τον χρόνο για την επόμενη τετραετία.

Συντομότερα οι αυξήσεις για τους «άριστους»
Μετά την απαίτηση των δανειστών να συνδεθεί η αξιολόγηση με τις αποδοχές, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο προκειμένου οι «άριστοι» υπάλληλοι να λαμβάνουν νωρίτερα (π.χ. έξι μήνες) την αύξηση που προβλέπει το κλιμάκιό τους, ούτως ώστε ύστερα από τέσσερα έτη και ισάριθμες καλές αξιολογήσεις να μπορούν να κερδίσουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο.

Διατηρείται στη μείωση η προσωπική διαφορά
Βασικός πυλώνας θα είναι η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο υπάρχει ονομαστική μείωση του βασικού μισθού.
Ο υπάλληλος θα διατηρεί στις αποδοχές του το πλεονάζον ποσό ως προσωπική διαφορά.
Υπολογίζεται ότι περίπου το 45% των υπαλλήλων που έχουν προϋπηρεσία πάνω από 15 έτη θα καταγράψουν ονομαστική μείωση στον βασικό τους μισθό και θα διατηρήσουν το σύνολο των αποδοχών τους λαμβάνοντας προσωπική διαφορά.
Παράλληλα όμως θα δουν να παγώνουν οι αποδοχές τους για τα επόμενα δύο έως και επτά χρόνια, καθώς οι αυξήσεις των μισθολογικών κλιμακίων θα αφαιρούνται από το ποσό της προσωπικής διαφοράς μέχρι να μηδενιστεί.

Παραμένουν τα 4 επιδόματα
Τέλος, τα τέσσερα επιδόματα που αποδίδονται στους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή η οικογενειακή παροχή, το επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και το επίδομα θέσης ευθύνης παραμένουν ως έχουν.
Επίσης παραμένουν οι ίδιοι εισαγωγικοί μισθοί (780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 για τους ΠΕ) που ισχύουν σήμερα, πάνω στους οποίους θα χτιστεί το νέο μισθολόγιο.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου