Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με το δεύτερο πακέτο των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση 1 δις € - Τι προβλέπεται για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», και εισάγεται τη Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.


Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων εταιρειών με τζίρο άνω των 5 εκατ. ευρώ. Επίσης προβλέπει το πλαίσιο λειτουργίας του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων το οποίο θα χωρισθεί σε υποενότητες ανάλογα με την κατηγορία των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου καθώς και το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο. 

 • Δείτε το νομοσχέδιο εδώ. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 7-36). Προσέξτε ιδιαίτερα το άρθρο 27.

Μεγάλες αλλαγές έρχονται με το νέο σύστημα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, που επανακαθορίζει το μισθολογικό καθεστώς που διέπει του υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων και ορισμένων ΔΕΚΟ. Το νέο ενιαίο μισθολόγιο συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή, συμπεριλαμβανόμενων των νέων προαπαιτούμενων μέτρων που πρέπει να περάσει η κυβέρνηση προκειμένου να εκταμιευθεί η υποδόση του 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα με το νέο σύστημα αμοιβών στο δημόσιο, αποσυνδέεται το μισθολόγιο με το βαθμολόγιο και θεσπίζονται ταυτόχρονα διαφορετικά μισθολόγικά κλιμάκια -13 για υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ και 19 για υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ, ανάλογα με την υπηρεσία και τα τυπικά τους προσόντα- ενώ προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Ταυτόχρονα συνδέονται οι ωριμάνσεις με την αξιολόγηση.

Ακόμη, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση μισθών σε δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προς της έναρξης ισχύος τους νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην την χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.

Μπόνους
Από την άλλη, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη. Με αυτόν τον τρόπο και καθώς όπως αναφέρεται στα συνοδευτικά του νομοσχεδίου κείμενα: «προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας», υλοποιείται η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο, το γνωστό, δηλαδή, μπόνους παραγωγικότητας το οποίο, ωστόσο, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, θα οδηγήσει σε δεύτερο χρόνο και σε μειώσεις μισθών πολλών δημοσίων υπαλλήλων.

Πρόσθετες δαπάνες προβλέπονται για τον κρατικό προϋπολογισμό με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου, το οποίο τελικά δεν είναι… δημοσιονομικά ουδέτερο, αλλά κινείται προς τα πάνω!

Το ύψος των μισθών
Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 (858 ευρώ), για ΤΕ 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 (1.037 ευρώ) και για ΠΕ 780 ευρώ επί 1,40 (1.092 ευρώ).

Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.

Αναλυτικά τα σημεία
Με το νέο σύστημα εισάγονται οι εξής αλλαγές:
 • Αποσύνδεση βαθμού – μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων, διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων, για την κατάταξή τους. Με το νέο σύστημα θα επανακαταταγούν οι υπάλληλοι σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 Μισθολογικά Κλιμάκια για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ και 19 Μισθολογικά Κλιμάκια για υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας. Η κατάταξη θα είναι ανάλογη υπηρεσία και τυπικών προσώντων.
 • Προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το 2018 και μετά.
 • Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
 • Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 ευρώ, 400 ευρώ, 300 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα που ισχύει σήμερα.
 • Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
 • Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προ της έναρξης σε περιπτώσεις μείωσής τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προς της έναρξης ισχύος τους νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην την χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.
 • Εξαιρείται το ναυτικό προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνου (ΑΕΔΙΚ) από τις ρυθμίσεις του μισθολογίου και θα αμείβεται εφεξής με τρόπο ανάλογο του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Επίδομα Παραμεθορίου
«Ψαλίδι» φαίνεται να μπαίνει στους συνολικούς πόρους για την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου, καθώς, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ: «Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου».

Οι αρχές του μισθολογίου
Σε τρεις αρχές υπόκειται το νέο σύστημα αμοιβών στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου για το Ενιαίο Μισθολόγιο:

α) της δημοσιονομικής προσαρμογής
β) της ισότητας και της αξιοκρατίας
γ) της διαφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος

Στο νέο μισθολόγιο υπάγονται σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι του δημοσίο, μόνιμοι, δόκιμοι και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν υπάγονται μόνο οι υπάλληλοι του ΕΛΚΕΘΕ, «λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας του συγκεκριμένου προσωπικού», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.
Βάσει του Μνημονίου το νέο μισθολόγιο θα πρέπει να τεθει σε εφαρμογή από την 1η/12/2016, δηλαδή σε λιγότερες από 20 ημέρες.

Η συνολική δαπάνη
Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, από την εφαρμογή των διατάξεων για το νέο μισθολόγιο, προκύπτουν για το Κράτος πρόσθετες ετήσιες δαπάνες. Αναλυτικότερα:
- 107 εκατ. ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019, από την επανακατάταξη των υπαλλήλων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια
- 143 εκατ. ευρώ περίπου, από το 2018 και μετά, από τη μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) του προσωπικού
- 25 εκατ. ευρώ ετησίως από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταμενους των οργανικών μονάδων.Υπερωριακή απασχόληση στο Δημόσιο: Πώς διαμορφώνεται με το νέο μισθολόγιο


Μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αλλαγών, επιτρέπεται η καθιέρωση αποζημιώσεων εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νομοσχεδίου για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο.

Η υπερωριακή απασχόληση θα εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού και δεν θα απαιτείται σύμπραξη του υπουργού Οικονομικών, όπως προβλεπόταν έως σήμερα. Για τους ΟΤΑ, οι απόφαση για τις υπερωρίες θα εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προυπολογισμού για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, είναι δυνατή μόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση διατάκτη, με εξαίρεση τους ΟΤΑ.

Παρακάτω, παρατίθενται οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις υπερωρίες:
yperwries a yperwries b yperwries c yperwries d yperwries e yperwries f yperwries g

Πηγή:  http://www.aftodioikisi.gr/

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το Κεφάλαιο Β «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών:

1. Επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.), καθώς και του προσωπικού των οριζόμενων ΔΕΚΟ του κεφ. Α' του ν.3429/2005, στα εξής κατά βάση σημεία:
Αποσύνδεση βαθμού - μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων), για κατάταξη των υπαλλήλων. Το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 ΜΚ για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 ΜΚ γι' αυτούς των ΤΕ και ΠΕ. Η κατάταξη είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας και των τυπικών προσόντων.
Προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το έτος 2018 και εφεξής.

Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 Ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 Ευρώ για τον Διευθυντή, 350 Ευρώ για τον Υποδιευθυντή και 290 Ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 Ευρώ, 400 Ευρώ, 300 Ευρώ και 250 Ευρώ αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου.

Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσής τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.

Εξαιρείται το ναυτικό προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), από τις ρυθμίσεις του προς ψήφιση μισθολογίου αμειβόμενο εφεξής, με τρόπο ανάλογο του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Εντάσσονται ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων (ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, δικηγόρων με έμμισθη εντολή, μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών Υπουργών κ.λπ.) στις διατάξεις του προς ψήφιση μισθολογίου. (άρθρα 7 - 35)

2. Προβλέπεται ότι, στις συμβάσεις που συνάπτει το ΤΑΙΠΕΔ με αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμένων και των τουριστικών λιμένων μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. Η σχετική έγκριση και οι όροι διαιτησίας καθορίζονται με κ.υ.α., η οποία εκδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. (άρθρο 36)

Πηγή: http://www.taxheaven.gr 

2 σχόλια:

 1. ΕΚΕΔΑ γνωρίζεις αν τα κατά το άρθρο 27 παρ3 περί διατήρησης της προσωπικής διαφοράς αφορά εμάς ή αφορά την "νέα" πρ.διαφορά που θα προκύψει από την την εφαρμογή του νέου μισθολογιου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αφορά στη νέα προσωπική διαφορά στο μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από 1-1-2016.

  ΑπάντησηΔιαγραφή