Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

Συνέντευξη Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Βερναδάκη: Αυξήσεις στο 55% των δημοσίων υπαλλήλων - Επιστροφή των πρώην δημ. αστυνομικών από τα Κ.Κ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης αποκαλύπτει στο «Εθνος της Κυριακής» τον σχεδιασμό του υπουργείου για 20.000 προσλήψεις το 2016, εκ των οποίων οι 10.000 θα είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνει ότι δεν θα γίνουν μειώσεις μισθών με το νέο μισθολόγιο και προαναγγέλλει ριζικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού με αφορμή το σχέδιο νόμου του υπουργείου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.


Εχετε αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν στην ανάγκη προσλήψεων στο Δημόσιο μετά την αποχώρηση περισσοτέρων από 350.000 υπαλλήλων από το 2010 μέχρι σήμερα. Πόσο εφικτός είναι ο στόχος των προσλήψεων με δεδομένη την αρνητική στάση των δανειστών μέχρι σήμερα να αυξηθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων;
Ο δημόσιος τομέας έχει ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό κυρίως στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας. Οι εταίροι διαπιστώσαμε ότι, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που είχαμε, κατανοούν το πρόβλημα μετά την αποχώρηση 350.000 υπαλλήλων από το 2010 μέχρι και φέτος. Ηδη επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε συνεννόηση με τους δανειστές προκειμένου να λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς ο προγραμματισμός προσλήψεων. Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι για το 2016 που ισχύει η αναλογία μία πρόσληψη για κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 8.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τα επόμενα χρόνια από το 2017 μέχρι και το 2019 η αναλογία μετατρέπεται σε «μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση».
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας την επόμενη τετραετία θα μπορούμε να προσλάβουμε περίπου 60.000 μόνιμους υπαλλήλους. Εμείς επιδιώκουμε να πετύχουμε μία συμφωνία προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε το 2016 περίπου 20.000 υπαλλήλους μεταφέροντας στο επόμενο έτος ένα μέρος των προσλήψεων που θα γίνουν μέχρι το 2019. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου και της κυβέρνησης σχετικά με τις 20.000 προσλήψεις το 2016, οι 10.000 διορισμοί μόνιμου προσωπικού το 2016 θα αφορούν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα των κενών στα σχολεία.

Η συμφωνία για προσλήψεις όπως την περιγράφετε θα περιληφθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα;
Αυτό στοχεύουμε και έχουμε βρει θετικό κλίμα από τους εταίρους γιατί είμαστε προετοιμασμένοι και έχουμε ολοκληρώσει την οικονομοτεχνική μελέτη για την υλοποίηση των προσλήψεων. Και οι εταίροι κατανοούν πλέον ότι το Δημόσιο έχει αποδεκατιστεί. Μην ξεχνάτε ότι η «βίαιη» έξοδος στη συνταξιοδότηση 350.000 υπαλλήλων από το 2010 μέχρι σήμερα μείωσε το μισθολογικό κόστος αλλά μετέφερε το πρόβλημα στα ασφαλιστικά Ταμεία. Οι 350.000 νέοι συνταξιούχοι από το Δημόσιο σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του PSI αλλά και την ύφεση είναι από τους βασικούς λόγους κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος. Εξάλλου πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα όταν ο δημόσιος υπολειτουργεί;

Με το σχέδιο νόμου που θέσατε σε διαβούλευση από το νέο έτος όλες οι επιτελικές θέσεις θα καλύπτονται από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου;
Δεν θα διακόψουμε βίαια καμία θητεία γενικού γραμματέα ή διοίκησης νομικού προσώπου. Ευελπιστούμε ότι η συγκρότηση του Μητρώου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2016. Εκτοτε όποια επιτελική θέση «χηρεύει» θα καλύπτεται μέσω του Μητρώου. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο που λήγουν οι θητείες αρκετών διοικητικών συμβουλίων νοσοκομείων θα αντικατασταθούν από στελέχη του Δημοσίου που συμμετέχουν στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών.

Για όσους υπαλλήλους επιλεγούν για να καταλάβουν επιτελικές θέσεις στο Δημόσιο προβλέπεται η υπογραφή συμφωνητικού όσον αφορά τους στόχους που θα θέσουν για τη θητεία τους;
Το Δημόσιο χρειάζεται σε αυτήν τη φάση να αξιοποιήσει τα στελέχη του σε επιτελικές θέσεις. Βεβαίως προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίου με ρήτρες για όσους επιλεγούν να αναλάβουν επιτελικά καθήκοντα στη Δημόσια Διοίκηση. Χρειάζεται να προσυμφωνήσουμε τους στόχους για την ανάπτυξη των οργανισμών. Για τον λόγο αυτό τα συγκεκριμένα στελέχη θα λαμβάνουν και ένα επιμίσθιο, που θα αντιστοιχεί στη θέση που θα καταλάβουν και θα καθοριστεί αργότερα με υπουργική απόφαση. Νομίζω ότι το επιμίσθιο μπορεί να οριστεί κοντά στο 30% των αποδοχών τους προκειμένου να έχουν κίνητρο για να αποδώσουν το αναμενόμενο έργο και να αναλάβουν ευθύνες.

Πότε εκτιμάτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή προϊσταμένων με το νέο σύστημα που έχετε προτείνει στο σχέδιο νόμου;
Θα προσπαθήσουμε να έχουν επιλεγεί όλοι οι προϊστάμενοι μέχρι το καλοκαίρι του 2016. Από τις αρχές του 2016 ξεκινάμε με την επιλογή γενικών διευθυντών. Το πιο σημαντικό στοιχείο με την επιλογή προϊσταμένων είναι ότι ξεκινάει για πρώτη φορά η στοχοθεσία στο Δημόσιο, η διαμόρφωση οργανογραμμάτων και η περιγραφή θέσεων εργασίας με τη συμμετοχή των υπαλλήλων.

Να έρθω στο θέμα του μισθολογίου που αναμένεται να κατατεθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Υπάρχουν πιέσεις από τους εταίρους να μειωθούν οι βασικοί μισθοί;
Δεν υπάρχουν πιέσεις σε αυτό τον τομέα. Οι βασικοί μισθοί δεν θα αλλάξουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει μία διαρκής πίεση προκειμένου να αυξηθεί η ψαλίδα αμοιβών μεταξύ των εργαζομένων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των υπαλλήλων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό έχουμε συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί με την απόδοση μισθολογικών κλιμακίων ανά τριετία για τους ΥΕ και ανά διετία για τους ΠΕ, ενώ οι δανειστές είχαν εισηγηθεί αρχικά να αποδίδονταν κλιμάκια στους ΥΕ ανά πενταετία και ανά διετία στους ΠΕ. Στο νέο μισθολόγιο δεν θα υπάρξουν μειώσεις μισθών και το 55% των υπαλλήλων θα λάβει αυξήσεις από 15-60 ευρώ με την απόδοση των μισθολογικών ωριμάνσεων.

Ποιες ρυθμίσεις σκοπεύετε να εισαγάγετε στο νομοθετικό έργο του υπουργείου για την αποκατάσταση αδικιών και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών;
Σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρξουν τροπολογίες που αφορούν την απορρόφηση των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ από διαγωνισμούς του 1998. Παράλληλα θα προβλέπεται ευνοϊκή μοριοδότηση των τριτέκνων αντίστοιχη με αυτή των πολυτέκνων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Επίσης θα θεσμοθετήσουμε τη δυνατότητα στους πρώην δημοτικούς αστυνόμους που εργάζονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα να μπορούν να μεταταχθούν σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους και θα νομοθετηθεί η αυτοδίκαιη αργία για κακουργηματικές πράξεις όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Παράλληλα ετοιμάζουμε σχέδιο νόμου που θα αντιμετωπίζει φλέγοντα διοικητικά ζητήματα σε όλα τα υπουργεία με έμφαση στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας.
Νίκος Β. Τσίτσας

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου