Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 487/2015) δημοσιεύθηκε η απόφαση οριστικής μετάταξης των 142 πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα σε τελωνεία ή σε Εφορίες, σύμφωνα με τη σύσταση των θέσεων με προγενέστερη απόφαση για την οποία είχατε ενημερωθεί εδώ. Ολοκληρώθηκε έτσι η καθολικά αποτυχημένη κινητικότητα της Ανακοίνωσης 5/2013, που σημαδεύτηκε από πλήθος αυθαιρεσιών, τόσο από το ΑΣΕΠ όσο και από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ τη νύφη πλήρωσαν εκατοντάδες συνάδελφοι που υποχρεώθηκαν σε διαδοχικές μετακομίσεις ή σε τοποθέτηση σε θέσεις που δεν επιθυμούσαν. Ενημερωτικά, είχε προηγηθεί η έκδοση του ΦΕΚ μετάταξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 325/2015) που μας είχε διαφύγει (δεν έχει κυκλοφορήσει σε ΦΕΚ τεύχους Γ΄) και δεν έγινε σχετική ανάρτηση.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι τοποθετήθηκαν προσωρινά και ανέλαβαν υπηρεσία στη ΓΓΔΕ, βάσει της με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/ 233/οικ.13587 (Φ.Ε.Κ.  667/Γ΄/30.5.2014) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το διάστημα που μεσολαβεί από την ως άνω απόφαση (30.5.2014) έως την δημοσίευση της παρούσας λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στον φορέα υποδοχής, ήτοι στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι, παρακαλούνται όπως εμφανισθούν στην αντίστοιχη υπηρεσία εμφάνισης, για ανάληψη υπηρεσίας, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας (28 Μαΐου).

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου