Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Ρεπορτάζ από τις ενημερώσεις του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης και του Γ.Γ. Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 18/5 στη ΓΑΔΑ

Δεν βγήκε κάποια σοβαρή είδηση από τις ενημερώσεις των δύο Γενικών Γραμματέων στους Δ.Α.Ε.Α. που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 18/5 στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. 

Όσον αφορά τον Γ.Γ. Δημόσιας τάξης, επιγραμματικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:
  • Ο γ.γ. Δημόσιας Τάξης, κος Αναγνωστάκης δήλωσε "πατέρας" και των τριών σχεδίων περί Δημοτικών Αστυνομικών και ΕΛ.ΑΣ. δηλαδή 
α)  1542 ΔΑΕΑ,
β) Δεν μένει κανένας στην ΕΛ.ΑΣ.

γ) 350 ειδικό ένστολο προσωπικό ΕΛ.ΑΣ
  • Το καθεστώς παραμένει ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ειδικό ένστολο προσωπικό
  • Η προσωπική του σκέψη – πρόταση ήταν να ενταχθούμε με παρόμοιο καθεστώς με αυτό των ειδικών φρουρών, το οποίο, όπως φαίνεται, δεν θα ισχύσει
  • Η τάση του υπουργείου είναι η ανάληψη καθηκόντων στο στυλ του αστυνομικού της γειτονιάς μετά από μια μικρού χρόνου εκπαίδευση
  • Αξιολόγηση των προσόντων των υπαλλήλων για αξιοποίησή τους σε θέσεις διοίκησης.
  • Αν όμως οι υπάλληλοι επιθυμούν επαφή με τον πολίτη, θα αξιοποιηθούν στο «δρόμο»
  • Στην περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων λιγότερων των 350, θα απορροφηθούν όλοι
  • Στην περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων περισσότερων των 350 θα τεθούν περιορισμοί, πιθανότατα ηλικιακοί
  • Δεν θέλησε να δεσμευτεί σε λίστα προϋποθέσεων ένταξης πριν την κατάθεση του συνόλου των αιτήσεων (προφανώς θα καταλήξει σε προϋποθέσεις ανάλογα με τα στατιστικά στοιχεία των αιτούντων)
  • Όσοι ενταχθούν στην κατηγορία ΔΕ  θα μπορούν να αναγνωρίσουν πτυχία που κατέχουν για αναβάθμιση θέσης τους

Όσον αφορά την ενημέρωση από το Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής το ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής:

Ο Γ.Γ. "συνοδευόταν" από τους διευθυντές των υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής και Ασύλου, οι οποίοι προσπάθησαν να...προωθήσουν-διαφημίσουν (κατά κάποιο τρόπο) τις υπηρεσίες τους. Εδώ, οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με τον κο Αναγνωστάκη, ήταν πολύ πιο ξεκάθαροι όσον αφορά το καθεστώς εργασίας, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν -προφορικά πάντα- και για τοποθέτηση  των υπαλλήλων που θα δηλώσουν, στον τόπο συμφερόντων.

Οι θέσεις, αφορούν κυρίως υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ για να αναλάβουν ευθύνες χειριστού υποθέσεων μετανάστευσης και ασύλου με δικαίωμα υπογραφής, αλλά και ΔΕ με παρεμφερή καθήκοντα χωρίς ιδιαίτερες ευθύνες. Εντύπωση προκάλεσε η μηδενική ζήτηση υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα, χρειάζονται 111 υπαλλήλους στην υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και 300 στην υπηρεσία Ασύλου. Επαναλαμβάνουμε, ότι όλες οι θέσεις αφορούν υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ/ΔΕ και καθόλου ΤΕ. Πρόκειται για προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε γενικές γραμμές, οι απεσταλμένοι της Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, υποσχέθηκαν σταθερότητα στην εργασία, χωρίς εκπλήξεις και με «υψηλή ηθική ανταμοιβή» λόγω του εξαιρετικά σημαντικού έργου που προσφέρουν οι υπηρεσίες μετανάστευσης στους αιτούντες άσυλο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τους, http://asylo.gov.gr/ και http://firstreception.gov.gr/ ενώ για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να αποταθείτε στα αναγραφόμενα τηλέφωνα των υπηρεσιών τους. 

Μ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου