Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Στη Δι@ύγεια η οριστική έγκριση πίστωσης για το σύστημα TETRA με ορίζοντα τριετίας

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η οριστική έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης της χρήσης του ψηφιακού συστήματος ραδιοεπικοινωνιών τεχνολογίας TETRA (Terrestrial Trunked Radio) που αφορά στην προμήθεια 120 συσκευών επικοινωνίας, 2 συσκευών βάσης 2 κεραιών, 2 επιτραπέζιων τερματικών, στα τέλη σύνδεσης και στα τέλη χρήσης για το έτος 2012, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και έγκριση δέσμευσης ποσού 75.000,00€ για το έτος 2013, 60.000,00€ για το έτος 2014 και 60.000,00€ για το έτος 2015, για την κάλυψη του συνολικού κόστους της χρήσης του συστήματος τριετούς διάρκειας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη είναι θέμα χρόνου η χρήση του TETRA από την υπηρεσία μας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. το οικονομικό σκέλος έχει κλείσει και πλέον η όποια καθυστέρηση οφείλεται στον ΟΤΕ και στο γεγονός ότι δεν έχει άμεσα διαθέσιμες τις 120 συσκευές και τα δύο τερματικά. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες τα κανάλια επικοινωνίας της δημοτικής αστυνομίας θα είναι δύο ώστε να μην παρατηρείται συμφόρηση από την ταυτόχρονη χρήση από διαφορετικά Τμήματα.

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια: