Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Συμπαραστάτης του Δημότη: Ανάκληση και αποφυγή επιβολής προστίμων από τη δημοτική αστυνομία για την τοποθέτηση stand στα πεζοδρόμια

Η πρώτη υπόθεση που εξέτασε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Αθηναίων αφορά μεταξύ άλλων και ελέγχους που διενεργεί η δημοτική αστυνομία. Η σχετική καταγγελία έγινε από το γραμματέα του Συλλόγου Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων στο Δήμο της Αθήνας ο οποίος σε υπόμνημα που κατέθεσε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μετέφερε αιτήματα του Συλλόγου σχετικά με ελέγχους και πιθανή επιβολή προστίμων σε ιδιοκτήτες καταστημάτων του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας και ευρύτερα, κυρίως για κατάληψη πεζοδρομίων με έκθεση εμπορευμάτων σε κινητές προθήκες και ορθοστάτες. Ο Δήμαρχος Αθηναίων  το διαβίβασε στο Συμπαραστάτη του Δημότη.

Τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που υποβλήθηκε συνοψίζονται στα εξής:
- αίτημα καθορισμού των χώρων που μπορεί να καταλαμβάνει κάθε κατάστημα, με σχετική αδειοδότηση,
- διαγραφή των προστίμων που έχουν επιβληθεί για κατάληψη πεζοδρομίων από τα καταστήματά τους,

- να σταματήσει η επιδρομή που έχει εξαπολύσει η δημοτική αρχή στα μικρομάγαζα της Αθήνας.

Αναδημοσιεύουμε το σχετικό δελτίο τύπου:
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Την ανάκληση και την αποφυγή επιβολής προστίμων για την τοποθέτηση stand στα πεζοδρόμια, με κριτήριο, όμως, πως δεν θα παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών, υποστηρίζει στην πρώτη του Ειδική Πρόταση ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αναφέρεται στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου, του Μεταξουργείου, της Πλάκας (εκτός από την περιοχή της αγοράς Μοναστηρακίου), του Ιστορικού Κέντρου και των τμημάτων οδών που ορίζονται στην πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου 2056/2007.

Ο Συμπαραστάτης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας, επισημαίνει την αναγκαιότητα έκδοσης νέας κανονιστικής πράξης, σε αντικατάσταση της απόφασης 2056/2007. Ταυτόχρονα, προτείνεται η διατύπωση των αναγκαίων τροποποιήσεων σε γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση της Δημοτικής 

Αρχής προς τα αρμόδια Υπουργεία, στην κατεύθυνση της ενιαίας αποκατάστασης των κανονιστικών ρυθμίσεων, ώστε να μη δημιουργούνται συνειρμοί άνισης μεταχείρισης των επιχειρήσεων των διαφόρων περιοχών της Αθήνας.

Η κυρωτική αρμοδιότητα, υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ελέγχων θα πρέπει να ασκείται, λαμβανομένων υπόψη όλων των στοιχείων που πλαισιώνουν την τέλεση μιας φερόμενης παράβασης. Η επιβολή προστίμων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μια ήπια και συνήθη πρακτική προσέλκυσης πελατών –όπως είναι η τοποθέτηση ορθοστατών και κινητών προθηκών– προκαλεί την εντύπωση, ότι ο Δήμος στοχοποιεί μια χειμαζόμενη τάξη επαγγελματιών.

Προτείνεται ο έλεγχος εκ μέρους της Δημοτικής Αστυνομίας, όσον αφορά την τοποθέτηση προθηκών σε πεζοδρόμια μέχρι την αποκατάσταση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με το θέμα αυτό, να επικεντρωθεί στις περιπτώσεις που όντως παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών.

Ο Συμπαραστάτης, τέλος, προτείνει στους επιχειρηματίες να εντείνουν την προσπάθειά τους για την επιβεβλημένη εξασφάλιση ελεύθερου χώρου διέλευσης από τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι πεζοί και να διασφαλίζεται η άνετη πρόσβασή τους.

Συνοπτικά οι προτάσεις:
  • Επιβολή κυρώσεων για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μόνο όταν η παράβαση προβλέπεται από νομική διάταξη σαφή, προσβάσιμη, προβλέψιμων συνεπειών και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας
  • θέσπιση νέας κανονιστικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του Δ.Α.
  • ανάρτηση στο Διαδίκτυο του σχετικού ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου
  • επικέντρωση ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας στις περιπτώσεις παρεμπόδισης ελεύθερης διέλευσης
  • φροντίδα από τους επιχειρηματίες για την εξασφάλιση ελεύθερου χώρου διέλευσης από τους κοινόχρηστους χώρους.
 Πηγή: cityofathens.gr
  • Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Ειδικής Πρότασης 1/2012 εδώ.