Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Απόσπασμα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Σ.Δ.Α.Α.

Πήραμε χθες στα χέρια μας τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης και ανάμεσα σε αυτά δεν υπάρχει αντίγραφο της πρότασης των συναδέλφων που αρχικά κατατέθηκε, μετά μας είπαν ότι αποσύρθηκε, στη συνέχεια ότι δεν είχε αποσυρθεί αλλά είχε παραπέσει, και τελικά απ' ότι φαίνεται ούτε αυτό ισχύει αφού δεν συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά. Δεν θα μας κάνει εντύπωση αν σήμερα ξαναεμφανιστεί.

Σημειώνουμε επιγραμματικά, και κυρίως για την ενημέρωση συναδέλφων της επαρχίας που μας ρωτάνε, ότι μεταξύ των προτάσεων που ψηφίστηκαν περιλαμβάνεται:

  • Δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό τη θέσπιση για σαφές και εξορθολογισμένο νομικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την κάθε δικαιοδοσία μας περιλαμβάνοντας εξοπλισμό και ότι άλλο επιφέρει αυτό με εκπαίδευση και εξειδίκευση στο καθένα από αυτά. Δημιουργία σώματος - ομοσπονδία.
  • Αναβάθμιση της δημοτικής αστυνομίας σε βάση Ευρωπαϊκών Προτύπων...
  • Διοργάνωσης ημερίδας με δημοτικές αστυνομίες άλλων πόλεων σε ξενοδοχείο της Αθήνας.
Επίσης αντιγράφουμε από την εισήγηση του προέδρου του Σ.Δ.Α.Α.: Δε προσκαλέστηκε εκπρόσωπος της ομοσπονδίας για το λόγο ότι εκπροσωπεί ο ίδιος την ομοσπονδία και επίσης οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας είναι ανεπιθύμητοι.


(Σημείωση: Διατηρήθηκε η αρχική σύνταξη και ορθογραφία.)

Θυμίζουμε ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι εκτελεστές γιατί η διαδικασία έγινε αντικαταστατικά.