Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Έγγραφο της ΟΣΥΕ για την καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους π. δημοτικούς αστυνομικούς με έντεχνη «προσπέραση» στην εξαίρεση επιστροφής τους

 Κορυδαλλός, 26 Μάη 2016
Αριθ. Πρωτ. 131

Προς:Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
          κ. Παρασκευόπουλο Νίκο
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

Θέμα: Καταβολή μισθολογικής προσωπικής διαφοράς στους π .δημοτικούς αστυνομικούς των φυλακών
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Όπως πιθανόν γνωρίζετε στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης των καταστημάτων κράτησης (νόμος 4172/2013) δεν καταβάλλεται η μισθολογική προσωπική διαφορά που προέκυψε με τον ν.4024/2011. Η ανωτέρω προσωπική διαφορά δεν καταβαλλόταν εξαιτίας της απαγόρευσης που ετίθετο με την παρ.22 αρθρ.3 του ν.3845/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3899/2010.

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμα σε διαβούλευση, αλλά έχει διαβιβαστεί σε αρμόδιους φορείς (όπως η ΚΕΔΕ) για τυχόν προτάσεις και στο άρθρο 28 αναφέρεται ότι:

«Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού καθώς και των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α ́47).»

Επίσης, στο άρθρο 32 του παραπάνω σχεδίου νόμου προβλέπεται η επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν μεταταχθεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις στους τόπους συμφερόντων τους. Από αυτήν την ρύθμιση εξαιρούνται οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που μετατάχθηκαν στις φυλακές.

Επειδή η προσωπική διαφορά δεν θα καταβάλλεται μόνο στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που παραμένουν στις φυλακές και επειδή αυτό συνιστά αδικία για τους συναδέλφους μας, θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να παρέμβετε ούτως ώστε στο άρθρο 28 του ανωτέρου σχεδίου νόμου να συμπεριληφθούν όλοι οι μεταταχθέντες υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης.

Πηγή: ΟΣΥΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου