Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

ΣτΕ: Συνταγματική η πρόβλεψη κοινών αθλητικών δοκιμασιών για τους υποψηφίους δημοτικούς αστυνομικούς


Παναγιώτης Τσιμπούκης


Δεν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας από τα κοινά όρια αθλητικών επιδόσεων που προβλέπονται για τους  υποψηφίους και των δύο φύλων προκειμένου να εισαχθούν στην Δημοτική Αστυνομία.


Σύμφωνες με τις συνταγματικές επιταγές και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί ισότητας είναι οι κοινές αθλητικές δοκιμασίες και τα κοινά όρια αθλητικών επιδόσεων που προβλέπονται για τους υποψηφίους και των δύο φύλων προκειμένου να εισαχθούν στην Δημοτική Αστυνομία.

Αυτό έκρινε το Γ΄ Τμήμα  του Συμβουλίου της Επικρατείας και απέρριψε αίτηση υποψηφίας η οποία «κόπηκε» στις αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε κατά το στάδιο της διαδικασία προσλήψεως 567 ενστόλων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η επίμαχη υποψηφία δεν «έπιασε» τις ελάχιστες επιδόσεις στο σύνολο των αγωνισμάτων, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

Έτσι, προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι η νομοθεσία (π.δ. 135/2006, κ.λπ.) που καθορίζει κοινές αθλητικές δοκιμασίες και κοινά όρια αθλητικών επιδόσεων για τους υποψηφίους και των δύο φύλων για θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4, 25 και 116 του Συντάγματος και στις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2002/73/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ.

Ο σύμβουλοι Επικρατείας, αφού ερμήνευσαν τις Συνταγματικές διατάξεις και την νομοθεσία περί ισότητας, ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση, την  ισότητα ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, κάτι δηλαδή που συνεπάγεται την απουσία κάθε διάκρισης η οποία οφείλεται στο φύλλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, δεν έκαναν δεκτή  την αίτηση της υποψηφίας.

Ειδικότερα, το ΣτΕ επισημαίνει ότι σύμφωνα με την νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες υποψήφιοι για διορισμό στην Δημοτική Αστυνομία υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες με κοινά όρια επιδόσεων, αποσκοπεί στην στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας με προσωπικό που διαθέτει ορισμένα σωματικά προσόντα αναγκαία για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του και δεν αποτελεί άμεση διάκριση φύλου, γιατί αφορά αδιακρίτως άνδρες και γυναίκες».

Ακόμη, σημειώνουν οι σύμβουλοι επικρατείας, ότι «η  έμμεση διάκριση, που προκύπτει από το ότι οι άνδρες, κατά κοινή πείρα, υπερέχουν των γυναικών ως προς την φυσική δύναμη και αντοχή, δικαιολογείται αντικειμενικά από λόγους δημοσίου συμφέροντος άσχετους με το φύλο των υποψηφίων, συναπτόμενους προς τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του δημοτικού αστυνομικού, διότι αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία και πρόσφορη για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι κατά την εκπλήρωση της αποστολής της Δημοτικής Αστυνομίας, το εν λόγω προσωπικό ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν σημαντικά φυσικά και σωματικά προσόντα».

Η  άσκηση αρκετών από τις αρμοδιότητες αυτές, που είναι «μάλιστα αστυνομικής φύσεως», προσθέτουν οι δικαστές, «προϋποθέτει πολύ καλή φυσική κατάσταση και σωματική αντοχή».

Σε άλλο σημείο της απόφασης  οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν, ότι  «προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυτά προσόντα, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει την πρόσφορη διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών, προβλέποντας κοινά όρια στα επί μέρους αγωνίσματα για τους υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, ώστε το προσωπικό που θα επιλεγεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, αδιακρίτως του φύλου του και τα οποία πάντως κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλά, ώστε να μην μπορούν οι γυναίκες να τα επιτύχουν».

Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ κατέληξε ότι «η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 2 του π.δ. 135/2006 περί κοινών επιδόσεων στις αθλητικές δοκιμασίες για άνδρες και γυναίκες δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 1 και 2, 116 παράγραφος 2 και 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος και των Οδηγιών 2002/73/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ».

Πηγή:  ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου