Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Έγγραφο ΥΠΕΣΔΑ προς την Απ/νη Διοίκηση Κρήτης για τη χορήγηση τυχόν άδειας του 2013 & όλης της άδειας του 2014 για τους πρώην δημ. αστυνομικούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015

Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/793/12378


ΘΕΜΑ: Xορήγηση κανονικής άδειας σε υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
Σχετ.: Το με αριθμ. 4049/23.4.2015 έγγραφό σας

   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού έγγραφου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας πληροφορούμε τα εξής: 

   Σύμφωνα με την αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.5.2008  εγκύκλιο  της  Υπηρεσίας  μας: «Για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν εργάστηκε καθόλου επειδή απουσίαζε από την υπηρεσία του καθ’ όλο το έτος για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ή λόγω της θέσης σε αργία και διαθεσιμότητα, κλπ) δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας για το έτος αυτό.   

   Aν ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία μετά από πολύμηνη απουσία, δικαιούται κανονικής αδείας για το έτος αυτό υπό την προϋπόθεση το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα να επιτρέπει τη χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες όσες οι εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, όποτε η υπηρεσία αφού εκτιμήσει και τις υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας. Εξυπακούεται ότι η μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας συνεπάγεται τη μεταφορά της στο επόμενο έτος. Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος κανονικής άδειας, αυτό πρέπει να εξαντλείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καθότι σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 49 του ΥΚ, καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ δεν επιτρέπεται η μεταφορά κανονικής άδειας στο επόμενο έτος παρά μόνο αν αυτή ανακληθεί, περιοριστεί ή δεν χορηγηθεί λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών».

   Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας από 23.9.2013 και τοποθετήθηκαν προσωρινά στην Υπηρεσία σας από 24.11.2014 και των οποίων η μετάταξη ολοκληρώθηκε το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου δικαιούνται να λάβουν εντός του τρέχοντος έτους: α) λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του μέτρου της διαθεσιμότητας και της αυτοδίκαιης εκ του νόμου υπαγωγής σε αυτό, το υπόλοιπο της κανονικής άδειας του 2013 και β) την κανονική άδεια του 2014, στην περίπτωση που την αιτήθηκαν αλλά δεν τους χορηγήθηκε εντός του έτους το οποίο αφορούσε.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Γ. Σπηλιωτόπουλος


Σχόλιο: Με βάση το παραπάνω έγγραφο, υπάλληλοι που δεν έλαβαν την κανονική άδεια του 2013 ή μέρος αυτής πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα (στην οποία κατά τη δική μας γνώμη προσμετράται και τυχόν άδεια του 2012 που είχε μεταφερθεί για υπηρεσιακούς λόγους), μπορούν να την λάβουν εντός του 2015. Περαιτέρω, όσοι εργάστηκαν το 2014, είτε με προσωρινή είτε με οριστική τοποθέτηση, δικαιούνται το σύνολο της κανονικής άδειας του έτους, ήτοι 25 ημέρες. Όσοι δεν εργάστηκαν κατά το έτος 2014 (υπάλληλοι που είτε είχαν απολυθεί, είτε παρέμειναν σε διαθεσιμότητα), δεν δικαιούνται ημέρες αδείας για το έτος αυτό. Αυτά επιβεβαιώθηκαν και με επικοινωνία μας με τη συντάκτρια του εγγράφου, η οποία επικαλείται την εγκύκλιο του 2008 για τις άδειες, σύμφωνα με την οποία δύο ημέρες κανονικής άδειας ανά μήνα δικαιούνται οι νεοδιόριστοι, ενώ όσοι απουσίαζαν για οποιοδήποτε λόγο και επανέρχονται στο δημόσιο έχουν θεμελιωμένο το δικαίωμα της πλήρους αδείας. Με απλά λόγια, όσοι έλαβαν το 2014 άδεια αναλογικά με τους μήνες που εργάστηκαν, τελικά τη δικαιούνται ολόκληρη, και μπορούν να λάβουν το υπόλοιπο εντός του 2015.

Για να γίνει κατανοητό το σκεπτικό παραθέτουμε παραδείγματα που οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν αντιμετωπίσει:
  • Υπάλληλος που απουσιάζει όλο το έτος με άδεια άνευ αποδοχών και επανέρχεται π.χ. τoν Δεκέμβριο, δικαιούται το σύνολο της κανονικής άδειας του έτους, ήτοι 25 ημέρες, και όχι δύο. Αντίστοιχα, υπάλληλος που λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών π.χ. τον Φεβρουάριο, μπορεί να λάβει νωρίτερα το σύνολο της κανονικής άδειας του έτους, ήτοι 25 ημέρες, έχοντας εργαστεί μόλις δυο ημέρες εντός του έτους.
  • Υπάλληλος που απουσιάζει κατά το σύνολο του έτους με διάφορες άδειες, όπως αναρρωτική, κύησης ή λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου κ.λπ. δεν θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας για το έτος αυτό. Αντίθετα αν εργαστεί έστω και ελάχιστες ημέρες εντός του έτους, θεμελιώνει δικαίωμα λήψης του συνόλου της κανονικής του άδειας, και όχι τμηματικά για το διάστημα που εργάστηκε.

Διαβάστε επίσης την εγκύκλιο για τις άδειες του προσωπικού που επανήλθε με το ν.4325/2015:

2 σχόλια:

  1. Τελικά δικαιούμαστε το υπόλοιπο κανονικής άδειας του 2014 δηλαδή από Ιανουάριο έως Ιούνιο (όσοι ειμασταν ΕΛΑΣ κ πλέον στον δήμο) ; Την αιτηθηκε κ την πήρε κανείς;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΚΑΛΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2014 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή