Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σύσταση στην Ελληνική Αστυνομία των 1542 οργανικών θέσεων για το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (άρ.81 του ν. 4172/13)

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε και η απόφαση με τη σύσταση των θέσεων για τους 1542 δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (άρθρο 81 του Ν. 4172/2013), και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 3595/31-12-2014.

Κατεβάστε το σχετικό Φ.Ε.Κ.:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου