Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Γνωμοδότηση της δικηγόρου Μ. Τσίπρα για λογαριασμό της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. & την υπερβάλλουσα διαφορά στους μεταφερόμενους συναδέλφους

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

Κορυδαλλός 18/10/2014 
Αρ. Πρωτ: 751

Θέμα: Καταβολή διαφοράς μείωσης - ασφάλιση στο Μ.Τ.Π.Υ των νέων συναδέλφων.

Συνάδελφοι,

Με τη μετάταξη των νέων συναδέλφων από την Δημοτική αστυνομία στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης προέκυψαν δύο θέματα μείζονος σημασίας που αφορούν στην μη καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης και την υποχρεωτική ασφάλιση στο Μ.Τ.Π.Υ.

Η Ομοσπονδία μας ζήτησε και έλαβε από την Εργατολόγο και Νομική Σύμβουλο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ κα Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα γνωμοδότηση για τα παραπάνω ζητήματα την οποία και σας κοινοποιούμε.

Η γνωμοδότηση αναφέρει συνοπτικά τα εξής:
  • Αναφορικό με την επικουρική ασφάλιση σε περίπτωση που επιλέξουν να διατηρήσουν της προ της μετάταξης τους ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του ά. 4 του ν.3513/2006, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. Υπέχουν όμως υποχρέωσης μέχρι και την 31.12.2014, να καταβάλλουν κράτηση ύψους 1% επί του συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών τους (ά. 26 παρ. 1, περ. γ' του π.δ. 422/1981) καθώς επίσης και κράτηση 1% επί των πρόσθετων αποζημιώσεων.Η επιλογή του μεταταχθέντα υπαλλήλου του συνταξιοδοτικού - ασφαλιστικού καθεστώτος που θα υπαχθεί, εξαρτάται μεταξύ άλλων (α) από τα έτη που ο υπάλληλος έχει να διανύσει μέχρι την συνταξιοδότηση του, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα σημερινά δεδομένα, η καταβολή του μερίσματος από το ΜΤΠΥ, ^χορηγείται μετά την συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι έχει δικαιωθεί κύριας σύνταξης γήρατος ή δεκαπέντε (15) ετών σε περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας. (β) Επιπλέον δε, βάσει του καταστατικού νόμου του ΜΤΠΥ, οι κρατήσεις που νόμιμα διενεργούνται σε μετόχους υπάλληλους δεν επιστρέφονται. (γ) Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο ύψος των κρατήσεων μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων, ήτοι σ' αυτούς που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1993 και μετά, με αποτέλεσμα να υπερβαίνουν το ύψος των κρατήσεων που διενεργούνταν στο ΤΑΔΚΥ, το οποίο έχοντας ως βάση υπολογισμού το Βασικό Μισθό που ελάμβανε ο υπάλληλος την 30η.10.2013 διενεργεί μειωμένες κρατήσεις σε νέους ασφαλισμένους (3% ο εργαζόμενος - 3% ο εργοδότης).
  • Αναφορικά με το ζήτημα της υπερβάλλουσας μείωσης, ως ελέχθη ανωτέρω, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση, εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012. Σε περίπτωση δε που η νέα τους Υπηρεσία, δεν συμμορφωθεί στην ανωτέρω υποχρέωση της, οι μεταταχθέντες υπάλληλοι, δύνανται να στραφούν δικαστικά για τη διεκδίκηση των ανωτέρω προβλεπόμενων αποδοχών τους.

Παράλληλα συντάξαμε και αποστείλαμε έγγραφα
  1. Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου μας με το οποίο τους κοινοποιήσαμε τόσο τη γνωμάτευση όσο και έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών από το οποίο προκύπτει ότι η υπερβάλλουσα διαφορά πρέπει να καταβάλλεται στους μεταταχθέντες υπαλλήλους.
  2. Προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο ρωτάμε αν και με ποια διαδικασία όσοι το επιθυμούν μπορούν να εξαιρεθούν από την ασφάλισή τους στο Μ.Τ.Π.Υ.
Με νεότερο έγγραφό μας θα ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 -Ο-ΠΡΟΕΔΡΟΣ -             Ο-ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δείτε την ανακοίνωση της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. και τη γνωμοδότηση της εργατολόγου Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα:

Παρατήρηση: Έχουμε αναφέρει επανειλημμένως ότι η αίτηση για υπαγωγή στο προγενέστερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς θα έπρεπε να έχει γίνει εντός 3 μηνών από την έκδοση του Φ.Ε.Κ. μετάταξης/μεταφοράς θέσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτονόητο ότι θα γίνει αναπροσαρμογή στη μισθοδοσία βάσει των σωστών κρατήσεων και αναδρομική επιστροφή οποιασδήποτε διαφοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου