Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Ορθή επανάληψη οριστικού(!!!) πίνακα διάθεσης της Ανακοίνωσης 6/2013 για τους εκπαιδευτικούς - Σχόλιο για τους οριστικούς της 5/2013

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠ'. ΑΡΙΘ. 6/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β΄ 3210)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ’ αριθ. 6/2013 Ανακοίνωση) του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

ορθή επανάληψη των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ύστερα από την εξέταση υποβληθείσας αίτησης θεραπείας, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.

Η ορθή επανάληψη του οριστικού πίνακα διάθεσης, όπως εκδόθηκε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Πηγή: https://www.asep.gr/

Παρατήρηση: 174 είναι πλέον οι διοριστέοι της ανακοίνωσης 6/2013, λόγω ανάκλησης αίτησης, και 59 οι κενές θέσεις (δείτε εδώ). Θυμίζουμε ότι με νομοθετική ρύθμιση όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλλει αίτηση σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις θεωρήθηκαν επιτυχόντες στην Ανακοίνωση για την οποία εκδόθηκαν πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή στην 6/2013. Καθ' υπόδειξη του δικηγόρου κ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου και ενδεχομένως και άλλων, αρκετοί επιτυχόντες σε επόμενη Ανακοίνωση προέβησαν σε ανάκληση των αιτήσεων για την 6/2013 και υπέβαλαν αίτηση θεραπείας που έγινε δεκτή.

Σχόλιο: Όσοι νομίζουν ότι με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων για τη δική μας Ανακοίνωση (5/2013) θα δοθεί τέλος στη διαδικασία-παρωδία, είναι μακρά γελασμένοι. Θα ακολουθήσουν αναγκαστικά και αιτήσεις θεραπείας επί των οριστικών, καθώς οι προηγούμενοι τελικοί πίνακες εκδόθηκαν παράτυπα χωρίς την εξέταση ενστάσεων, που εύλογα θα επέφερε αλλαγές και οι θιγόμενοι θα αιτούνταν αποκατάσταση. Αναγκαστικά θα το πράξουν τώρα επί των οριστικών. Επίσης νέες ανακατατάξεις και αιτήσεις θεραπείας θα επιφέρει και ο φερόμενος αποκλεισμός από τις θέσεις κλάδου οικονομικού για σημαντική μερίδα επιτυχόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου