Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Απάντηση-καρμπόν και στην Αναφορά του βουλευτή Θ. Σολδάτου (Ν.Δ.) υπομνήματος δημ. αστυνομικών της Λευκάδας για την εντοπιότητα και τη μοριοδότηση

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/2384

Σε απάντηση της υπ αριθμ. 2110/14.1.14 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Σολδάτος με θέμα «Κινητικότητα Δημοτικών Αστυνομικών», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ασκεί τον επιτελικό του ρόλο με στόχο ένα σύγχρονο Κράτος, το οποίο αξιοποιώντας τα άξια και ικανά στελέχη του, θα βρίσκεται στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη εξοικονομώντας ταυτόχρονα τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, με τη θέσπιση των περί κινητικότητας διατάξεων του ν. 4172/2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση κάλυψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και γενικότερα την ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω ευέλικτων και αντικειμενικών διαδικασιών.

Στόχος του ανωτέρω νόμου και των αρ. ΔΙ ΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013(ΦΕΚ 1914Β/7-8-2013) και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992Β/14-8-2013) Υπουργικών Αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 90 και 91 είναι η επίτευξη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα αλλά και η αξιοποίηση των άξιων και ικανών δημοσίων υπαλλήλων μέσω μοριοδότησης. Για την εν λόγω μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο ο τρόπος εισαγωγής των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση (διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας εξ ολοκλήρου διενεργούμενη από το ΑΣΕΠ ή διαδικασία που εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ κτλ), καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. Επιπλέον, στα προβλεπόμενα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία συμμετέχει ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως πρόεδρος, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα.

Περαιτέρω, η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009, συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» καθώς πρόκειται για διαδικασία η οποία ελέγχεται /εποπτεύεται από Ανεξάρτητη Αρχή και συνεπώς περιβάλλεται από εγγυήσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Η διαδικασία ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ μπορούσε να τροποποιήσει τα τελικά αποτελέσματα διορισμού, ενώ αντίθετα η αίτηση θεραπείας ενώπιον της κρατικής Περιφέρειας κατά τα προηγούμενα έτη αφορούσε αποκλειστικά τον αιτούντα, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα σύγκρισης με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.

Το κριτήριο της εντοπιότητας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα βασικά κριτήρια για την επανατοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών, διότι βρίσκεται εκτός του πνεύματος του νομοθέτη και αναιρεί τη λογική της σύγκρισης επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με στόχο την ορθολογική στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών.

Όσον αφορά τον έλεγχο των πιστοποιητικών, το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης διενεργεί διασταύρωση και έλεγχο γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών διορισμού των δημοτικών αστυνομικών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν ανακληθεί 46 διορισμοί για περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών.

Η επανατοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών στις νέες τους θέσεις θα γίνει αποκλειστικά στη βάση των προτιμήσεων στην αίτησή τους και κατά τη σειρά που έχουν ιεραρχηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται κάθε περίπτωση τοποθέτησης σε θέση που δεν έχει αιτηθεί ο δημοτικός αστυνομικός.

Τα ανωτέρω συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας αλλά και της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων.

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

1 σχόλιο:

  1. Καταλάβαμε: Και εδώ έπαιξε κασσέτα.... ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ..ΣΕ ΟΛΟΥΣ! και λίγο προσοχή, ξυρισματάκι, ντυσιματάκι, πλυσιματάκι, καμιά κολωνίτσα... λίγο να είμαστε σενιαρισμένοι αλλά όχι και να σκάσουμε κλαρινογαμπροι!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή