Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΑΣΕΠ: Aποστολή συμπληρωματικών στοιχείων στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης 5/2013 για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ'
ΑΡΙΘ. 5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κινητικότητας βάσει της υπ’ αριθ. 5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2999/Β/26-11-2013) και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 6000/2/234-γ΄ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2631/Β/17-10-2013), απεστάλησαν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, συμπληρωματικά, Αλφαβητικός Πίνακας και Πίνακες Ανά Φορέα Προέλευσης των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μετάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από τις απαιτούμενες διορθώσεις στις οποίες προέβησαν, με ευθύνη τους, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Φορέων Προέλευσής τους επί των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν, εκ παραδρομής, στο Α.Σ.Ε.Π. δίχως την πιστή μεταφορά των δηλωθέντων στις αιτήσεις τους Ειδικών Απαιτούμενων Προσόντων ή και Ιδιοτήτων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο από 30-1-2014 σχετικό Δελτίο Τύπου του Α.Σ.Ε.Π.

Συνοδευτικό αρχείο

Πηγή: ΑΣΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου