Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Εκδόθηκαν οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων στους νέους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια

Αναρτήθηκαν σήμερα στη Δι@ύγεια οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων (ονομαστικά) στους νέους βαθμούς που προβλέπει ο Νόμος 4024 και στα νέα μισθολογικά κλιμάκια. Η κατάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2011.

Η κατάταξη έχει γίνει ανά κλάδο και κατηγορία προσωπικού. Δείτε τους αντίστοιχους πίνακες για την κατάταξη στους βαθμούς και τους πίνακες για τη κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του κάθε βαθμού για το σύνολο του μόνιμου προσωπικού του δήμου..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου