Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Νόμος 3904/2010: Σε πταίσματα μετατρέπονται οι παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού

Ν.3904/ 2010 (ΦΕΚ Α' - 218, 23-12-2010): ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.


Άρθρο 31
3. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275 Β΄) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/ 1940 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Σχόλιο: Από πλημμέλημα οι παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού μετατρέπονται σε πταίσμα και πρέπει να εκδικάζονται εντός έτους. Μετά το έτος παραγράφονται. Υπάρχει ήδη δεδικασμένο σε υπόθεση εποπτών υγείας που σε δικαστήριο για παράβαση της Α1β8577/83 ο κατηγορούμενος αθωώθηκε λόγω παραγραφής (είχε περάσει ήδη 1 έτος από την ημερομηνία που είχε κατατεθεί η μήνυση).

Κατεβάστε το Νόμο 3904 στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου